Die beste metode is om die sinne weer te doen wat ons in die klas gedoen het.  Met ander woorde, gaan na die oefeninge en probeer elke sin doen.  As jy dit nie reg kry nie, gebruik die Afrikaans Handbook and Study Guide om na die reëls te kyk.  Jy kan ook na die afdelings in Kinkelvrye Afrikaans kyk waar die spesifieke werk bespreek word.  Verfris jou geheue en gaan dan terug na die sin.  Probeer weer.  Kyk dan of jy soortgelyke sinne kan doen.

Vir Graad Tien tot – Twaalf leerlinge:

Ons doen hoofsaaklik “Taal in Konteks” omdat dit is wat jy een dag in jou eindeksamen sal kry.  Dit is noodsaaklik dat jy probeer uitvind watter van die tipes sinne jy mee sukkel, hetsy Direk na Indirekte Rede, Lydende en Bedrywende Vorm ensovoorts.  Maak seker jy ken die reëls.

Volgende week sal ek ‘n paar wenke gee oor hoe om voor te berei vir die Literatuur gedeelte van die eksamen.  Lees intussen soveel van die boek weer.  Telkens vind ons dat ons met elke opeenvolgende lees van die boek inligting raaksien wat ons voorheen gemis het.

Ek wens al ons leerlinge ‘n rustige twee weke van hersiening toe.

Comments are closed.