Die opstel van eksamenvraestelle is ‘n tydrowende proses wat groot konsentrasie, navorsing en toewyding verg.

Bloom’s taksonomie klink soos iets uit ‘n wetenskapfiksiefliek, maar is die standaard waarvolgens onderwysers moet seker maak dat hulle vraestelle alle vaardigheidsvlakke dek.

 

images (1)

KOGNITIEWE VLAKKE in Blooms se taksonomie:

6. SKEP: Die moeilikste vlak waar die leerder moet kan genereer, beplan en produseer

5. EVALUEER:Kritiseer, beoordeel, regverdig, beveel aan

4. ANALISEER: Differensieer, organiseer, skryf toe aan.

3. PAS TOE OP: Voer uit, implementeer

2. BEGRYP: Vertolk, verduidelik, klassifiseer, som op, lei af, vergelyk

1. ONTHOU: Die maklikste vlak waar leeders basies moet kan onthou en herroep

Ouers kan gerus voel dat eksamenvraestelle alle vaardigheidsvlakke dek en dat hulle kinders volgens hulle vaardighede sal presteer.images

Comments are closed.